Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSOUU

PSOUU

DRODZY TERAPEUCI!

Opóźniony i zaburzony rozwój mowy dziecka to coraz częstszy problem przedszkolaków. Tymczasem w obszarach wczesnej interwencji oddziaływań logopedycznych jest ciągle za mało!


Stosunkowo niepełna jest też nasza wiedza na temat ontogenezy języka (mało jej również w programach nauczania w ramach kierunków pedagogicznych!).


Podejmowanie zatem badań dotyczących mechanizmów uczenia się języka, zarówno u dzieci rozwijających się prawidłowo, jak i tych z zaburzeniami w rozwoju, przyczynić się może nie tylko do tworzenia i uzupełniania modeli języka, ale także do konstruowania lepszych programów terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami. Terapię logopedyczną można z kolei rozumieć jako rodzaj uczenia kulturowego, które naśladując naturalną drogę przyswajania języka, jednocześnie wykorzystuje specjalne zabiegi ułatwiające ten proces ponieważ naturalna droga jest niewystarczająca.

D. Pluta-Wojciechowska, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Kraków 2011.


Polecamy literaturę na temat profilaktyki i wczesnego wspomagania rozwoju mowy:Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00219858