Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSOUU

PSOUU

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA


Zastosowanie muzyki klasycznej w terapii małego dziecka - warsztaty dla logopedów oraz nauczycieli żłobków i przedszkoli
Termin:17.03.2018 (sobota), 9:00 - 15:00
Cena:180zł
Osoba prowadząca:mgr Emilia Pankowiak (Akademia Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu)
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23

Informacja o szkoleniu

Zastosowanie muzyki klasycznej w terapii małego dziecka - warsztat dla nauczycieli żłobków, przedszkoli, logopedów

Osoba prowadząca: mgr Emilia Pankowiak, wykładowca Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu,

organizator spektakli muzycznych dla dzieci, kompozytor piosenek, terapeuta Fundacji Orange,
prowadzi zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci.

Termin: 17.03.2018 (sobota), 9:00 – 15:00 (7 h)

Tematyka szkolenia:

Część teoretyczna:

 1. Walory terapeutyczne muzyki
 2. Kryteria doboru repertuaru muzycznego
 3. Rola rekwizytu w interpretacji muzyczno–ruchowej

Część praktyczna:

 1. Instrumenty perkusyjne źródłem inspiracji do wspólnego muzykowania
 2. Metoda Batii Strauss jako forma aktywnego słuchania muzyki
 3. Analiza konkretnych przykładów z klasycznej literatury muzycznej, propozycje wykorzystania poznanych utworów w pracy z dziećmi od 12 - m-ca życia.

Uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w wygodny strój i zmienne obuwie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, płytę cd z utworami wykorzystywanymi podczas warsztatu oraz zaświadczenia – certyfikaty.

Fundacja potwierdza delegacje.

Minimalna ilość uczestników – 10
Maksymalna ilość uczestników – 20

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
Formularz Zgłoszeniowy

Dane do faktury:* pole wymagane przy zgodzie nr 1
** pole wymagane dla firmy przy zgodzie nr 1
*** pole wymagane przy zgodzie nr 2

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

 • Możliwa jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza online
 • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl (imię, nazwisko, adres zamieszkania - niezbędny do wystawienia faktury - jesteśmy zobligowani do wystawiania faktur, adres mailowy, numer telefonu, wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy, ew.do faktury na firmę - NIP firmy oraz adres firmy)
 • Informacji udziela i zgłoszenia na warsztaty przyjmuje Regina Olszowa, adres mailowy: fundacjafonia@fundacjafonia.pl, tel.: 796 369 542
 • całkowitą opłatę (koszt szkolenia - do 300 zł) lub zaliczkę w wys. 100 PLN (koszt szkolenia powyżej 300 zł lub 2 miesiące wcześniej) proszę wpłacić na konto Fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
 • całkowitą opłatę lub zaliczkę proszę wpłacać dopiero po otrzymaniu mailowego potwierdzenia zgłoszenia lub po uzgodnieniu telefonicznym
 • W tytule przelewu należy podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika. Po zaksięgowaniu przelewu prześlemy (na adres e-mail podany w zgłoszeniu) potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
 • Wiążącą formą zgłoszenia jest uiszczenie opłaty lub wpłacenie zaliczki.
 • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność wpłat.
 • W razie wpłaty zaliczki resztę kwoty należy przelać na konto fundacji Fonia nie później niż 10 dni roboczych przed terminem szkolenia
 • Przyjmujemy jedynie przelewy bankowe, płatność gotówką jest niemożliwa.

zapraszamy


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00159995