Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSOUU

PSOUU

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA


Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna
Termin:12.10.2019 - sobota - 9:00-18:00
Koszt:300 zł
Prowadząca:dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23

Informacja o szkoleniu

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna

Liczba godzin dydaktycznych: 12

 1. Rozszczep wargi i podniebienia jako zaburzenie wieloukładowe i wielopłaszczyznowe w świetle najnowszych badań logopedycznych.
 2. Etiologia, patogeneza i klasyfikacja rozszczepów.
 3. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe w przypadku rozszczepu.
 4. Czynności prymarne i ich rola w budowaniu biomechanicznej bazy artykulacji.
 5. Wielospecjalistyczne leczenie dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.
 6. Cechy dyslalii i alalii rozszczepowej.
  • Podstawy fonetyki mowy rozszczepowej.
  • Objawy i przyczyny alalii rozszczepowej.
 7. Paradygmat diagnozy logopedycznej dziecka z rozszczepem od urodzenia.
 8. Programowanie i prowadzenie terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem.
  • Pomoc rodzicom nienarodzonego dziecka z rozszczepem.
  • Dziecko w pierwszym roku życia: postępowanie logopedyczne z dzieckiem przed, pomiędzy i po operacjach chirurgicznych.
  • Dziecko w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym: strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów, w tym rozwojowa i terapeutyczna sekwencja terapii głosek, progowe warunki wywoływania głosek, wywoływanie głosek metodą analityczną i syntetyczną; terapia w przypadku nosowania otwartego funkcjonalnego i strukturalnego.
 9. Czynniki determinujące wyniki terapii.

Metody pracy: wykład, film, ćwiczenia praktyczne

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
Formularz Zgłoszeniowy

Dane do faktury:* pole wymagane przy zgodzie nr 1
** pole wymagane dla firmy przy zgodzie nr 1
*** pole wymagane przy zgodzie nr 2

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

 • Możliwa jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza online
 • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl (imię, nazwisko, adres zamieszkania - niezbędny do wystawienia faktury - jesteśmy zobligowani do wystawiania faktur, adres mailowy, numer telefonu, wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy, ew.do faktury na firmę - NIP firmy oraz adres firmy)
 • Informacji udziela i zgłoszenia na warsztaty przyjmuje Regina Olszowa, adres mailowy: fundacjafonia@fundacjafonia.pl, tel.: 796 369 542
 • całkowitą opłatę (koszt szkolenia - do 300 zł) lub zaliczkę w wys. 100 PLN (koszt szkolenia powyżej 300 zł lub 2 miesiące wcześniej) proszę wpłacić na konto Fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
 • całkowitą opłatę lub zaliczkę proszę wpłacać dopiero po otrzymaniu mailowego potwierdzenia zgłoszenia lub po uzgodnieniu telefonicznym
 • W tytule przelewu należy podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika. Po zaksięgowaniu przelewu prześlemy (na adres e-mail podany w zgłoszeniu) potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
 • Wiążącą formą zgłoszenia jest uiszczenie opłaty lub wpłacenie zaliczki.
 • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność wpłat.
 • W razie wpłaty zaliczki resztę kwoty należy przelać na konto fundacji Fonia nie później niż 10 dni roboczych przed terminem szkolenia
 • Przyjmujemy jedynie przelewy bankowe, płatność gotówką jest niemożliwa.

zapraszamy


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00175979