Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSOUU

PSOUU

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA


Opóźniony rozwój mowy - wielopłaszczyznowe podejście do terapii dziecka
Termin:07.04.2018 / sobota godz.: 9:00 – 17:00 BRAK MIEJSC
Prowadzący:Joanna Bieńkowska - surdologopeda, specjalista wczesnej interwencji
Agata Potrykus - logopeda, specjalista wczesnej interwencji, Terapeuta Ręki I i II stopnia, Instruktor Masażu Shantali Special Care
Liczba godzin dydaktycznych:10
Cena:200 zł
Miejsce szkolenia:Gdańsk, ul Fieldorfa 23
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542

Informacja o szkoleniu

OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY – WIELOPŁASZCZYZNOWE PODEJŚCIE DO TERAPII DZIECKA.

Termin: 07.04.2018

sobota godz.: 9:00 – 17:00

liczba godzin dydaktycznych: 10

Cena: 200 zł

Prowadzący:

Joanna Bieńkowska – surdologopeda, specjalista wczesnej interwencji, na co dzień pracuje w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu przy PZG w Gdańsku oraz w Przedszkolu.

Agata Potykus – logopeda, specjalista wczesnej interwencji, Terapeuta Ręki I i II stopnia, Instruktor Masażu Shantali Special Care, na co dzień pracuje w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu przy PZG w Gdańsku oraz w Centrum Terapii Logop.

Szkolenie ma charakter praktyczny. Przeznaczone jest dla logopedów, studentów logopedii, pedagogów, psychologów i wszystkich osób, które w swojej pracy spotykają się z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy. Szkolenie ma na celu przedstawienie wielu czynników, które wplywają na powodzenie terapii dziecka z opóźnionym rozwojem mowy. Podczas szkolenia będą przedstawiane konkretne propozycje zabaw i ćwiczeń stymulujących rozwój mowy dziecka.

PLAN SZKOLENIA:

 1. Rozwój mowy dziecka w normie i w patologii.
 2. Przegląd narzędzi diagnostycznych.
 3. Propozycja postępowania terapeutycznego:
  • ELEMENTY WCZESNEJ INTERWENCJI:
   • Prawidłowe karmienie i jego wpływ na rozwój mowy.
   • Wpływ rozwoju psychoruchowego w pierwszym roku życia na rozwój mowy dziecka.
  • STYMULACJA JĘZYKOWA
   • Stymulacja rozwoju językowego dziecka na poszczególnym etapie rozwoju mowy dziecka.
  • MOTORYKA MAŁA I DUŻA
   • Motoryka duża – ćwiczenia ruchowe, słuchowo-ruchowe.
   • Motoryka mała- elementy terapii ręki, wpływ motoryki małej na rozwój mowy.
   • Motoryka narządów artykulacyjnych.
  • PERCEPCJA SŁUCHOWA
   • Rozwój percepcji słuchowej, propozycje zabaw w poszczególnych etapach rozwoju dziecka. Wychowanie słuchowe, wpływ rytmu i muzyki na rozwój mowy oraz ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, ćwiczenia słuchu fonemowego.
  • PERCEPCJA WZROKOWA
   • Koordynacja oko-ręka.
   • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.
  • SENSORYKA
   • Rola zmysłu dotyku.
   • Propozycje ćwiczeń i zabaw sensorycznych.
Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
Formularz Zgłoszeniowy

Dane do faktury:* pole wymagane przy zgodzie nr 1
** pole wymagane dla firmy przy zgodzie nr 1
*** pole wymagane przy zgodzie nr 2

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

 • Możliwa jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza online
 • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl (imię, nazwisko, adres zamieszkania - niezbędny do wystawienia faktury - jesteśmy zobligowani do wystawiania faktur, adres mailowy, numer telefonu, wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy, ew.do faktury na firmę - NIP firmy oraz adres firmy)
 • Informacji udziela i zgłoszenia na warsztaty przyjmuje Regina Olszowa, adres mailowy: fundacjafonia@fundacjafonia.pl, tel.: 796 369 542
 • całkowitą opłatę (koszt szkolenia - do 300 zł) lub zaliczkę w wys. 100 PLN (koszt szkolenia powyżej 300 zł lub 2 miesiące wcześniej) proszę wpłacić na konto Fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
 • całkowitą opłatę lub zaliczkę proszę wpłacać dopiero po otrzymaniu mailowego potwierdzenia zgłoszenia lub po uzgodnieniu telefonicznym
 • W tytule przelewu należy podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika. Po zaksięgowaniu przelewu prześlemy (na adres e-mail podany w zgłoszeniu) potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
 • Wiążącą formą zgłoszenia jest uiszczenie opłaty lub wpłacenie zaliczki.
 • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność wpłat.
 • W razie wpłaty zaliczki resztę kwoty należy przelać na konto fundacji Fonia nie później niż 10 dni roboczych przed terminem szkolenia
 • Przyjmujemy jedynie przelewy bankowe, płatność gotówką jest niemożliwa.

zapraszamy


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00159992