Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSOUU

PSOUU

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA


Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym
Prowadząca:Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk
logopeda ze specjalnością neurologopedii, wykładowca UMCS w Lublinie i UWM w Olsztynie
Forma:wykład, ćwiczenia, warsztat, prezentacje video, analiza wytworów
Termin:17.11.2018 - 18.11.2018 r., 2 dni (16 godzin lekcyjnych)
Godziny zajęć:I-dzień: 9:00-17:00 - 9 godz. + przerwy); II-dzień: 9:00-15:00 - 7 godz. + przerwy
Cena:400 zł
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23

Informacja o szkoleniu

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
logopedzi, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, lekarze

Cel:
Zapoznanie ze standardem neurologopedycznej diagnozy dzieci chorych neuropsychiatrycznie, zasadami różnicowania jednostek patologii mowy, procedurami oddziaływań terapeutycznych w przypadkach specyficznych i niespecyficznych zaburzeń mowy.

Program:

W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z:

 1. dokumentacją medyczną dzieci ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi,
 2. nagraniami video objawów zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi,
 3. tekstami pisanymi przez dzieci i młodzież z uszkodzeniami mózgu,
 4. procedurą badania neurologopedycznego dzieci z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi,
 5. technikami terapii neurologopedycznej w przypadku zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neuropsychiatrycznie,
 6. przykładami opinii neurologopedycznej o dzieciach z zaburzeniami rozwoju mowy w przebiegu schorzeń układu nerwowego.

W wyniku szkolenia uczestnik powinien znać:

 1. wpływ wrodzonych i nabytych uszkodzeń i/lub dysfunkcji układu nerwowego oraz chorobowych zespołów genetycznych na rozwój mowy,
 2. zasady rozpoznawania zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami mózgu,
 3. alternatywne metody kształcenia sprawności komunikacyjnych u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami układu nerwowego,
 4. zasady budowania kontaktu terapeutycznego z dziećmi i młodzieżą z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami układu nerwowego oraz z ich opiekunami,
 5. metodykę prowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej dzieci w okresie rozwojowym oraz u młodzieży.

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
Formularz Zgłoszeniowy

Dane do faktury:* pole wymagane przy zgodzie nr 1
** pole wymagane dla firmy przy zgodzie nr 1
*** pole wymagane przy zgodzie nr 2

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

 • Możliwa jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza online
 • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl (imię, nazwisko, adres zamieszkania - niezbędny do wystawienia faktury - jesteśmy zobligowani do wystawiania faktur, adres mailowy, numer telefonu, wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy, ew.do faktury na firmę - NIP firmy oraz adres firmy)
 • Informacji udziela i zgłoszenia na warsztaty przyjmuje Regina Olszowa, adres mailowy: fundacjafonia@fundacjafonia.pl, tel.: 796 369 542
 • całkowitą opłatę (koszt szkolenia - do 300 zł) lub zaliczkę w wys. 100 PLN (koszt szkolenia powyżej 300 zł lub 2 miesiące wcześniej) proszę wpłacić na konto Fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
 • całkowitą opłatę lub zaliczkę proszę wpłacać dopiero po otrzymaniu mailowego potwierdzenia zgłoszenia lub po uzgodnieniu telefonicznym
 • W tytule przelewu należy podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika. Po zaksięgowaniu przelewu prześlemy (na adres e-mail podany w zgłoszeniu) potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
 • Wiążącą formą zgłoszenia jest uiszczenie opłaty lub wpłacenie zaliczki.
 • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność wpłat.
 • W razie wpłaty zaliczki resztę kwoty należy przelać na konto fundacji Fonia nie później niż 10 dni roboczych przed terminem szkolenia
 • Przyjmujemy jedynie przelewy bankowe, płatność gotówką jest niemożliwa.

zapraszamy


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00175957