Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSOUU

PSOUU

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA


Diagnoza funkcjonalna rozwojowa małego dziecka
Prowadzący:dr n. hum. Radosław Piotrowicz
wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, wczesnej interwencji, wieloletni terapeuta Ośrodka Wczesnej Interwencji PSONI w Zgierzu, diagnosta, kierownik studiów podyplomowych Wczesna interwencja-pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem w APS.
Termin:24.11.2018 - 25.11.2018 r.
Liczba godzin: 16 h po 45 min. / sobota g.10:00-18:00, niedziela g.9:00-15:30
Koszt:400 zł
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23

Informacja o szkoleniu

Temat szkolenia: Diagnoza funkcjonalna rozwojowa małego dziecka

Prowadzący: dr n. hum. Radosław Piotrowicz / wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Termin: 24-25.11.2018
Liczba godzin: 16 h po 45 min. / sobota g.10:00-18:00, niedziela g.9:00-15:30
Koszt: 400 zł
Miejsce: Gdańsk, Fieldorfa 23

Zagadnienia:

 1. Diagnoza funkcjonalna a diagnoza kliniczna - założenia, cechy
 2. Klasyfikacja ICF – założenie oraz wytyczne do planowania pracy z dzieckiem
 3. Zasady doboru narzędzi badawczych oraz zasady konstrukcji arkusza obserwacji
 4. Rozwój prawidłowy a zaburzony- sygnały ostrzegawcze
 5. Wieloprofilowa ocena rozwoju dziecka- analiza kluczowych umiejętności w zakresie motoryki, czynności poznawczych, komunikacji, rozwoju emocjonalno-społecznym
 6. Wytyczne do konstrukcji IPET

Radosław Piotrowicz
dr n. hum., wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, wczesnej interwencji, wieloletni terapeuta Ośrodka Wczesnej Interwencji PSONI w Zgierzu, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki, autor programów kształcenia oraz kierownik studiów podyplomowych Wczesna interwencja-pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem w APS. Autor publikacji z zakresu wczesnej interwencji, redaktor serii wydawniczej monografii z cyklu Małe dziecko. Zainteresowania naukowe: jakość życia rodzin i osób z niepełnosprawnością intelektualną, wczesna interwencja, czyli jak wspomagać rozwój małego dziecka.

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
Formularz Zgłoszeniowy

Dane do faktury:* pole wymagane przy zgodzie nr 1
** pole wymagane dla firmy przy zgodzie nr 1
*** pole wymagane przy zgodzie nr 2

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

 • Możliwa jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza online
 • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl (imię, nazwisko, adres zamieszkania - niezbędny do wystawienia faktury - jesteśmy zobligowani do wystawiania faktur, adres mailowy, numer telefonu, wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy, ew.do faktury na firmę - NIP firmy oraz adres firmy)
 • Informacji udziela i zgłoszenia na warsztaty przyjmuje Regina Olszowa, adres mailowy: fundacjafonia@fundacjafonia.pl, tel.: 796 369 542
 • całkowitą opłatę (koszt szkolenia - do 300 zł) lub zaliczkę w wys. 100 PLN (koszt szkolenia powyżej 300 zł lub 2 miesiące wcześniej) proszę wpłacić na konto Fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
 • całkowitą opłatę lub zaliczkę proszę wpłacać dopiero po otrzymaniu mailowego potwierdzenia zgłoszenia lub po uzgodnieniu telefonicznym
 • W tytule przelewu należy podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika. Po zaksięgowaniu przelewu prześlemy (na adres e-mail podany w zgłoszeniu) potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
 • Wiążącą formą zgłoszenia jest uiszczenie opłaty lub wpłacenie zaliczki.
 • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność wpłat.
 • W razie wpłaty zaliczki resztę kwoty należy przelać na konto fundacji Fonia nie później niż 10 dni roboczych przed terminem szkolenia
 • Przyjmujemy jedynie przelewy bankowe, płatność gotówką jest niemożliwa.

zapraszamy


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00178911