Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSOUU

PSOUU

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA


Audiogenne zaburzenia mowy
Prowadzący:Barbara Bednarska - surdologopeda, neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji. Pracuje w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku. Od ponad 20 lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami słuchu.
Paulina Puża - doświadczony protetyk słuchu, pracuje w PZG SODiR w Gdańsku. Specjalista w zakresie protezowania słuchu oraz doboru i ustawiania aparatów słuch. Wykonuje bad.: audiometrię słowną i tonalną, otoemisję, impedancję oraz obiektywne badania słuchu (ABR).
Termin:17.03.2018 (sobota); godz. 9:00-17:00 (10 h dydaktycznych)
Cena:200 zł
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23

Informacja o szkoleniu

Temat szkolenia: Audiogenne zaburzenia mowy

Termin: 17.03.2018 (sobota) godz. 9:00-17:00 (10 h dydaktycznych)

Miejsce: Gdańsk, Fieldorfa 23


Cena: 200 zł

Prowadzący:
Barbara Bednarska - surdologopeda, neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji. Pracuje w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku. Od ponad 20 lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami słuchu.
Paulina Puża - doświadczony protetyk słuchu, pracuje w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji dla Dzieci z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku. Specjalista w zakresie protezowania słuchu oraz doboru i ustawiania aparatów słuchowych w zakresie dzieci i dorosłych.
W pracy zawodowej oprócz protezowania pacjentów, wykonuje badania słuchu: audiometrię słowną i tonalną, otoemisję, impedancję oraz obiektywne badania słuchu (ABR).

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, pedagogów, psychologów i nauczycieli, którzy pracują z dziećmi z wadą słuchu. Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie wpływu wad słuchu na kompetencje językowe i komunikacyjne, ale także na rozwój poznawczy i społeczny dziecka.

Uczestnikom szkolenia zostaną zademonstrowane badania audiologiczne oraz przedstawione interpretacje wyników. Ta część szkolenia ma charakter warsztatowy i zakłada pracę w grupach.

Podczas szkolenia będą przedstawione i omówione zasady działania: aparatów słuchowych, systemu FM oraz implantu ślimakowego. Omówione zostaną skuteczne strategie komunikacji z osobą niedosłyszącą.

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
Formularz Zgłoszeniowy

Dane do faktury:* pole wymagane przy zgodzie nr 1
** pole wymagane dla firmy przy zgodzie nr 1
*** pole wymagane przy zgodzie nr 2

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

  • Możliwa jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza online
  • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl (imię, nazwisko, adres zamieszkania - niezbędny do wystawienia faktury - jesteśmy zobligowani do wystawiania faktur, adres mailowy, numer telefonu, wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy, ew.do faktury na firmę - NIP firmy oraz adres firmy)
  • Informacji udziela i zgłoszenia na warsztaty przyjmuje Regina Olszowa, adres mailowy: fundacjafonia@fundacjafonia.pl, tel.: 796 369 542
  • całkowitą opłatę (koszt szkolenia - do 300 zł) lub zaliczkę w wys. 100 PLN (koszt szkolenia powyżej 300 zł lub 2 miesiące wcześniej) proszę wpłacić na konto Fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
  • całkowitą opłatę lub zaliczkę proszę wpłacać dopiero po otrzymaniu mailowego potwierdzenia zgłoszenia lub po uzgodnieniu telefonicznym
  • W tytule przelewu należy podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika. Po zaksięgowaniu przelewu prześlemy (na adres e-mail podany w zgłoszeniu) potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
  • Wiążącą formą zgłoszenia jest uiszczenie opłaty lub wpłacenie zaliczki.
  • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność wpłat.
  • W razie wpłaty zaliczki resztę kwoty należy przelać na konto fundacji Fonia nie później niż 10 dni roboczych przed terminem szkolenia
  • Przyjmujemy jedynie przelewy bankowe, płatność gotówką jest niemożliwa.

zapraszamy


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00159996