Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSOUU

PSOUU

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA


Muzyka i ruch w terapii logopedycznej
Prowadzący:Emilia Pankowiak, wykładowca Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Termin:13.01.2019 (niedziela godz. 09:00 - 15:00)
Koszt:180 zł
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23

Informacja o szkoleniu

Muzyka i ruch w terapii logopedycznej

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli żłobków, przedszkoli, logopedów, terapeutów chcących wzbogacić swój warsztat pracy w atrakcyjne elementy muzyczne mające zastosowanie w pracy z dziećmi zarówno podczas zajęć grupowych jak i terapii indywidualnych.

Osoba prowadząca: mgr Emilia Pankowiak, wykładowca Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, organizator spektakli muzycznych dla dzieci, kompozytor piosenek, terapeuta Fundacji Orange, prowadzi zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci.

Termin: 13.01.2019 (niedziela) - 9:00 - 15:00 (7 h)

Tematyka szkolenia:
Warsztaty skupiają się na wybranych ćwiczeniach muzyczno-ruchowych, zabawach z rytmem, piosenką, a także zabawach z zastosowaniem muzyki klasycznej. Podczas szkolenia wykorzystywane są instrumenty perkusyjne oraz liczne rekwizyty.

Program szkolenia:

Część praktyczna:

Część teoretyczna:

Uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w wygodny strój i zmienne obuwie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, nagrania z utworami wykorzystywanymi podczas warsztatu oraz zaświadczenia - certyfikaty.

Fundacja potwierdza delegacje.

Minimalna ilość uczestników - 10

Maksymalna ilość uczestników - 20

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
Formularz Zgłoszeniowy

Dane do faktury:* pole wymagane przy zgodzie nr 1
** pole wymagane dla firmy przy zgodzie nr 1
*** pole wymagane przy zgodzie nr 2

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

  • Możliwa jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza online
  • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl (imię, nazwisko, adres zamieszkania - niezbędny do wystawienia faktury - jesteśmy zobligowani do wystawiania faktur, adres mailowy, numer telefonu, wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy, ew.do faktury na firmę - NIP firmy oraz adres firmy)
  • Informacji udziela i zgłoszenia na warsztaty przyjmuje Regina Olszowa, adres mailowy: fundacjafonia@fundacjafonia.pl, tel.: 796 369 542
  • całkowitą opłatę (koszt szkolenia - do 300 zł) lub zaliczkę w wys. 100 PLN (koszt szkolenia powyżej 300 zł lub 2 miesiące wcześniej) proszę wpłacić na konto Fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
  • całkowitą opłatę lub zaliczkę proszę wpłacać dopiero po otrzymaniu mailowego potwierdzenia zgłoszenia lub po uzgodnieniu telefonicznym
  • W tytule przelewu należy podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika. Po zaksięgowaniu przelewu prześlemy (na adres e-mail podany w zgłoszeniu) potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
  • Wiążącą formą zgłoszenia jest uiszczenie opłaty lub wpłacenie zaliczki.
  • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność wpłat.
  • W razie wpłaty zaliczki resztę kwoty należy przelać na konto fundacji Fonia nie później niż 10 dni roboczych przed terminem szkolenia
  • Przyjmujemy jedynie przelewy bankowe, płatność gotówką jest niemożliwa.

zapraszamy


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00175960