Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSOUU

PSOUU

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA


Terapia i programy logopedyczne dla dzieci z zaburzonym rozwojem mowy, funkcji pokarmowych oraz nieprawidłową budową i sprawnością układu orofacjalnego
m.in. Zespół Downa, autyzm, skrajne wcześniactwo, porażenie mózgowe, agenezja ciała modzelowatego, hipoplazja móżdżku, schizencefalia, asymetria ułożeniowa, ORM, wady anatomiczne narządu mowy
Zaprezentowane będą różne metody i sposoby terapii, m.in. masaż logopedyczny.
Prowadzący:Małgorzata Zielińska-Burek
Termin:11.05.2019 / sobota g. 09:00 - 15:00
Koszt:230 zł
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23

Informacja o szkoleniu

Terapia i programy logopedyczne dla dzieci z zaburzonym rozwojem mowy, funkcji pokarmowych oraz nieprawidłową budową i sprawnością układu orofacjalnego

Prowadzący: Małgorzata Zielińska - Burek
Termin: 11.05.2019 / sobota godz.09:00 - 15:00
Miejsce: Gdańsk, Fieldorfa 23


Materiał szkolenia oparty jest na doświadczeniu i wieloletniej praktyce zawodowej prowadzącej. Przedstawione zostaną

SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY LOGOPEDYCZNE

dla dzieci w różnym wieku:

oraz z różnego rodzaju jednostkami chorobowymi:

Programy terapii logopedycznej uwzględniają specyfikę poszczególnych chorób i zaburzeń.
Zapraszamy na szkolenie logopedów początkujących oraz doświadczonych pragnących pogłębić swoją wiedzę.

Omówione zostanie postępowanie w szerokim spektrum zaburzeń rozwojowych. Warsztaty dotyczyć będą między innymi:

ZAPREZENTOWANE BĘDĄ RÓŻNE METODY I SPOSOBY TERAPII, M.IN. MASAŻ LOGOPEDYCZNY

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
Formularz Zgłoszeniowy

Dane do faktury:* pole wymagane przy zgodzie nr 1
** pole wymagane dla firmy przy zgodzie nr 1
*** pole wymagane przy zgodzie nr 2

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

  • Możliwa jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza online
  • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl (imię, nazwisko, adres zamieszkania - niezbędny do wystawienia faktury - jesteśmy zobligowani do wystawiania faktur, adres mailowy, numer telefonu, wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy, ew.do faktury na firmę - NIP firmy oraz adres firmy)
  • Informacji udziela i zgłoszenia na warsztaty przyjmuje Regina Olszowa, adres mailowy: fundacjafonia@fundacjafonia.pl, tel.: 796 369 542
  • całkowitą opłatę (koszt szkolenia - do 300 zł) lub zaliczkę w wys. 100 PLN (koszt szkolenia powyżej 300 zł lub 2 miesiące wcześniej) proszę wpłacić na konto Fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
  • całkowitą opłatę lub zaliczkę proszę wpłacać dopiero po otrzymaniu mailowego potwierdzenia zgłoszenia lub po uzgodnieniu telefonicznym
  • W tytule przelewu należy podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika. Po zaksięgowaniu przelewu prześlemy (na adres e-mail podany w zgłoszeniu) potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
  • Wiążącą formą zgłoszenia jest uiszczenie opłaty lub wpłacenie zaliczki.
  • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność wpłat.
  • W razie wpłaty zaliczki resztę kwoty należy przelać na konto fundacji Fonia nie później niż 10 dni roboczych przed terminem szkolenia
  • Przyjmujemy jedynie przelewy bankowe, płatność gotówką jest niemożliwa.

zapraszamy


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00182890