Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSOUU

PSOUU

SZKOLENIA

"STAWIAMY NA PRAKTYKĘ I DOŚWIADCZENIE"
"KONKRETNE POMYSŁY I ROZWIĄZANIA, INSPIRACJE, NOWE SPOJRZENIE, SKUTECZNE METODY"
Ortodoncja w logopedii. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
Prowadząca:dr hab. Lilianna Konopska prof. US
Termin:06-07.10.2018 / sobota g. 10:00 - 17:00 / niedziela g. 09:00 - 14:00
Cena:390 zł
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542
Informacje dodatkowe:

Pobierz

Zapisz się!

Logopedia w ruchu, czyli jak rozruszać mowę
elementy Tańca Edukacyjnego R. Labana, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss
Prowadzący:Michalina Bohdan - neurologopeda i instruktor tańca
Termin:20.10.2018 / sobota g. 09:00 - 15:00
Koszt:200 zł
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23
Informacje dodatkowe:

Pobierz

Zapisz się!

Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym
Prowadząca:Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk
logopeda ze specjalnością neurologopedii, wykładowca UMCS w Lublinie i UWM w Olsztynie
Forma:wykład, ćwiczenia, warsztat, prezentacje video, analiza wytworów
Termin:17.11.2018 - 18.11.2018 r., 2 dni (16 godzin lekcyjnych)
Godziny zajęć:I-dzień: 9:00-17:00 - 9 godz. + przerwy); II-dzień: 9:00-15:00 - 7 godz. + przerwy
Cena:400 zł
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23
Informacje dodatkowe:

Pobierz

Zapisz się!

Diagnoza funkcjonalna rozwojowa małego dziecka
Prowadzący:dr n. hum. Radosław Piotrowicz
wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, wczesnej interwencji, wieloletni terapeuta Ośrodka Wczesnej Interwencji PSONI w Zgierzu, diagnosta, kierownik studiów podyplomowych Wczesna interwencja-pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem w APS.
Termin:24.11.2018 - 25.11.2018 r.
Liczba godzin: 16 h po 45 min. / sobota g.10:00-18:00, niedziela g.9:00-15:30
Koszt:400 zł
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23
Informacje dodatkowe:

Pobierz

Zapisz się!

Muzyka ludowa i taniec ludowy w pracy z dziećmi
Prowadzący szkolenie:Emilia Pankowiak, wykładowca Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Termin:12.01.2019 (sobota godz. 09:00 - 15:00)
Koszt:180 zł
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23
Informacje dodatkowe:

Pobierz

Zapisz się!

Muzyka i ruch w terapii logopedycznej
Prowadzący:Emilia Pankowiak, wykładowca Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Termin:13.01.2019 (niedziela godz. 09:00 - 15:00)
Koszt:180 zł
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23
Informacje dodatkowe:

Pobierz

Zapisz się!

ŚWIAT OPOWIADANY - warsztaty w pięciu opowieściach dla logopedów, pedagogów i psychologów
Metoda pracy oparta na dialogu i narracji stosowana na zajęciach rozwijających mowę z małymi dziećmi od 2 r. ż.
Prowadzący:Dorota Szubstarska
Termin:19.01.2019 / sobota / godz. 9:00 - 15:00
Cena:200 zł
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542
Wskazany:wygodny strój niekrępujący w zabawach ruchowych
Informacje dodatkowe:

Pobierz

Recenzja

Zapisz się!

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
Prowadzący:prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Termin:02/03.03.2019 (sobota godz. 09:00 - 18:00 / niedziela godz. 09:00 - 14:00)
Koszt:500 zł
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23
Informacje dodatkowe:

Pobierz

Zapisz się!

Jak wspomagać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
Prowadzący:dr n. hum. Radosław Piotrowicz
wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, wczesnej interwencji, wieloletni terapeuta Ośrodka Wczesnej Interwencji PSONI w Zgierzu, diagnosta, kierownik studiów podyplomowych Wczesna interwencja-pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem w APS.
Termin:06.04.2019 - 07.04.2019 r.
Liczba godzin: 16 h po 45 min. / sobota g.10:00-18:00, niedziela g.9:00-15:30
Koszt:400 zł
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23
Informacje dodatkowe:

Pobierz

Zapisz się!

Terapia i programy logopedyczne dla dzieci z zaburzonym rozwojem mowy, funkcji pokarmowych oraz nieprawidłową budową i sprawnością układu orofacjalnego
m.in. Zespół Downa, autyzm, skrajne wcześniactwo, porażenie mózgowe, agenezja ciała modzelowatego, hipoplazja móżdżku, schizencefalia, asymetria ułożeniowa, ORM, wady anatomiczne narządu mowy
Zaprezentowane będą różne metody i sposoby terapii, m.in. masaż logopedyczny.
Prowadzący:Małgorzata Zielińska-Burek
Termin:11.05.2019 / sobota g. 09:00 - 15:00
Koszt:230 zł
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23
Informacje dodatkowe:

Pobierz

Zapisz się!

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

  • Możliwa jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza online
  • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl (imię, nazwisko, adres zamieszkania - niezbędny do wystawienia faktury - jesteśmy zobligowani do wystawiania faktur, adres mailowy, numer telefonu, wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy, ew.do faktury na firmę - NIP firmy oraz adres firmy)
  • Informacji udziela i zgłoszenia na warsztaty przyjmuje Regina Olszowa, adres mailowy: fundacjafonia@fundacjafonia.pl, tel.: 796 369 542
  • całkowitą opłatę (koszt szkolenia - do 300 zł) lub zaliczkę w wys. 100 PLN (koszt szkolenia powyżej 300 zł lub 2 miesiące wcześniej) proszę wpłacić na konto Fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
  • całkowitą opłatę lub zaliczkę proszę wpłacać dopiero po otrzymaniu mailowego potwierdzenia zgłoszenia lub po uzgodnieniu telefonicznym
  • W tytule przelewu należy podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika. Po zaksięgowaniu przelewu prześlemy (na adres e-mail podany w zgłoszeniu) potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
  • Wiążącą formą zgłoszenia jest uiszczenie opłaty lub wpłacenie zaliczki.
  • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność wpłat.
  • W razie wpłaty zaliczki resztę kwoty należy przelać na konto fundacji Fonia nie później niż 10 dni roboczych przed terminem szkolenia
  • Przyjmujemy jedynie przelewy bankowe, płatność gotówką jest niemożliwa.

zapraszamy


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00143474