Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSOUU

PSOUU

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA


Ortodoncja w logopedii. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
Prowadząca:dr hab. Lilianna Konopska prof. US
Termin:06-07.10.2018 / sobota g. 10:00 - 17:00 / niedziela g. 09:00 - 14:00
Cena:390 zł
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542

Informacja o szkoleniu

Temat Ortodoncja w logopedii. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
Prowadzący dr hab. Lilianna Konopska prof. US
Adresaci logopedzi
Cele Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką ortodontyczną i związku ortodoncji z logopedią. Szczegółowe cele sprowadzają się do:
 • ukazania zmienności rozwojowej narządu żucia na tle rozwoju osobniczego,
 • zaznajomienia z charakterystyką zaburzeń zgryzowo-zębowych w obrębie narządu żucia,
 • zaznajomienia z zastosowaniem ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej diagnozie,
 • zaznajomienia z logopedycznym diagnozowaniem i usprawnianiem wymowy osób z wadą zgryzu (standardy).
Program szkolenia
 1. Wprowadzenie do ortodoncji. Podstawowe pojęcia w ortodoncji. Cele i zadania ortopedii szczękowej.
 2. Rozwój zgryzu na tle rozwoju osobniczego (okres płodowy, zgryz w okresie noworodkowym i niemowlęcym, zgryz w uzębieniu mlecznym, zgryz w okresie uzębienia mieszanego, zgryz w uzębieniu stałym).
 3. Klasy Angle’a. Nagryz pionowy i poziomy. Zwarcie centralne.
 4. Norma biologiczna jako podstawa rozpoznania ortodontycznego.
 5. Etiologia zaburzeń w budowie i czynności zespołu twarzowo-szczękowego.
 6. Wady zgryzu - charakterystyka zaburzeń:
  • podłużnych (wady dotylne i doprzednie),
  • pionowych (zgryzy otwarte i głębokie),
  • poprzecznych (zgryzy krzyżowe i przewieszone).
 7. Nieprawidłowości zębowe - zaburzenia dotyczące położenia, budowy, wielkości, liczby i tempa rozwoju zębów.
 8. Przedwczesna utrata zębów mlecznych.
 9. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
 10. Zniekształcenia dźwiękowej formy wypowiedzi u osób z wadami zgryzu:
  • występowanie wady wymowy u osób z wadami zgryzu,
  • występowanie pozanormatywnych realizacji fonemów języka polskiego,
  • występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wadliwych realizacjach polskich fonemów spółgłoskowych,
  • występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wymowie osób z wadą zgryzu.
 11. Logopedyczne diagnozowanie i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu.
Termin (dostępne terminy) 19-20 maja 2018 r.
Liczba godzin 16 dydaktycznych
Limit miejsc 20
Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
Formularz Zgłoszeniowy

Dane do faktury:* pole wymagane przy zgodzie nr 1
** pole wymagane dla firmy przy zgodzie nr 1
*** pole wymagane przy zgodzie nr 2

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

 • Możliwa jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza online
 • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl (imię, nazwisko, adres zamieszkania - niezbędny do wystawienia faktury - jesteśmy zobligowani do wystawiania faktur, adres mailowy, numer telefonu, wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy, ew.do faktury na firmę - NIP firmy oraz adres firmy)
 • Informacji udziela i zgłoszenia na warsztaty przyjmuje Regina Olszowa, adres mailowy: fundacjafonia@fundacjafonia.pl, tel.: 796 369 542
 • całkowitą opłatę (koszt szkolenia - do 300 zł) lub zaliczkę w wys. 100 PLN (koszt szkolenia powyżej 300 zł lub 2 miesiące wcześniej) proszę wpłacić na konto Fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
 • całkowitą opłatę lub zaliczkę proszę wpłacać dopiero po otrzymaniu mailowego potwierdzenia zgłoszenia lub po uzgodnieniu telefonicznym
 • W tytule przelewu należy podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika. Po zaksięgowaniu przelewu prześlemy (na adres e-mail podany w zgłoszeniu) potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
 • Wiążącą formą zgłoszenia jest uiszczenie opłaty lub wpłacenie zaliczki.
 • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność wpłat.
 • W razie wpłaty zaliczki resztę kwoty należy przelać na konto fundacji Fonia nie później niż 10 dni roboczych przed terminem szkolenia
 • Przyjmujemy jedynie przelewy bankowe, płatność gotówką jest niemożliwa.

zapraszamy


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00178896