Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSOUU

PSOUU

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA


Muzyka ludowa i taniec ludowy w pracy z dziećmi
Prowadzący szkolenie:Emilia Pankowiak, wykładowca Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Termin:12.01.2019 (sobota godz. 09:00 - 15:00)
Koszt:180 zł
Kontakt:fundacjafonia@fundacjafonia.pl tel.: 796 369 542
Miejsce szkolenia:Gdańsk ul. Fieldorfa 23

Informacja o szkoleniu

Muzyka ludowa i taniec ludowy w pracy z dziećmi

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół, logopedów, terapeutów chcących wzbogacić swój warsztat pracy w atrakcyjne elementy polskiego folkloru, mające zastosowanie w pracy z dziećmi głównie podczas zajęć grupowych.

Osoba prowadząca: mgr Emilia Pankowiak, wykładowca Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, organizator spektakli muzycznych dla dzieci, kompozytor piosenek, terapeuta Fundacji Orange, prowadzi zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci.

Termin: 12.01.2019 (sobota) - 9:00 – 15:00 (7 h)

Tematyka szkolenia:

 1. Zastosowanie melodii ludowych w ćwiczeniach muzyczno- ruchowych
 2. Wykorzystanie zabaw, wyliczanek, gier utrzymanych w folklorze dziecięcym
 3. Poznanie wybranych kroków tanecznych charakterystycznych dla polskich tańców ludowych
 4. Poznanie wybranych tańców ludowych z regionów: Śląsk, Wielkopolska, Kaszuby, Kurpie, Rzeszów
 5. Wykorzystanie tańców ludowych jako elementów integrujących grupę

Uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w wygodny strój i zmienne obuwie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, nagrania z utworami wykorzystywanymi podczas warsztatu oraz zaświadczenia - certyfikaty.

Fundacja potwierdza delegacje.

Minimalna ilość uczestników - 10

Maksymalna ilość uczestników - 20

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
Formularz Zgłoszeniowy

Dane do faktury:* pole wymagane przy zgodzie nr 1
** pole wymagane dla firmy przy zgodzie nr 1
*** pole wymagane przy zgodzie nr 2

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

 • Możliwa jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza online
 • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl (imię, nazwisko, adres zamieszkania - niezbędny do wystawienia faktury - jesteśmy zobligowani do wystawiania faktur, adres mailowy, numer telefonu, wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy, ew.do faktury na firmę - NIP firmy oraz adres firmy)
 • Informacji udziela i zgłoszenia na warsztaty przyjmuje Regina Olszowa, adres mailowy: fundacjafonia@fundacjafonia.pl, tel.: 796 369 542
 • całkowitą opłatę (koszt szkolenia - do 300 zł) lub zaliczkę w wys. 100 PLN (koszt szkolenia powyżej 300 zł lub 2 miesiące wcześniej) proszę wpłacić na konto Fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091
 • całkowitą opłatę lub zaliczkę proszę wpłacać dopiero po otrzymaniu mailowego potwierdzenia zgłoszenia lub po uzgodnieniu telefonicznym
 • W tytule przelewu należy podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika. Po zaksięgowaniu przelewu prześlemy (na adres e-mail podany w zgłoszeniu) potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
 • Wiążącą formą zgłoszenia jest uiszczenie opłaty lub wpłacenie zaliczki.
 • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność wpłat.
 • W razie wpłaty zaliczki resztę kwoty należy przelać na konto fundacji Fonia nie później niż 10 dni roboczych przed terminem szkolenia
 • Przyjmujemy jedynie przelewy bankowe, płatność gotówką jest niemożliwa.

zapraszamy


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00175975