Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSONI

PSONI

Świat Opowiadany

PZG

PTL

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA


Uczeń z wadą słuchu w szkole
Szkolenie dla rad pedagogicznych z możliwością dostosowania programu do indywidualnych przypadków dzieci.
Prowadzący:Barbara Bednarska - doświadczony surdologopeda, neurologopeda, wykładowca akademicki, współautorka poradników dla rodziców i wychowawców dzieci z wadą słuchu
Grażyna Misiołek - surdopedagog, doświadczony nauczyciel języka polskiego
Czas trwania szkolenia:5h dydaktycznych
Kontakt:Barbara Bednarska
e-mail: barbara.bednarska@fundacjafonia.pl
tel. 508 204 259

Informacja o szkoleniu

Uczeń z wadą słuchu w szkole - szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów.

Celem szkolenia jest przedstawienie przyczyn trudności szkolnych dziecka z wadą słuchu i praktycznych sposobów ich przezwyciężania. Szkolenie dla rad pedagogicznych z możliwością dostosowania programu do indywidualnych przypadków dzieci.

Prowadzący:


Czas trwania szkolenia - 5h dydaktycznych

Kontakt: Barbara Bednarska, e-mail: barbara.bednarska@fundacjafonia.pl, tel. 508 204 259

Ramowy program szkolenia:

 1. Diagnoza audiologiczna: badania diagnostyczne. Rodzaje wady słuchu.
 2. Audioprotetyka: aparaty słuchowe, implanty ślimakowe, systemy wspomagające słyszenie.
 3. Możliwości i ograniczenia słuchowe ucznia z wadą słuchu.
 4. Wpływ wady słuchu na procesy poznawcze.
 5. Podstawa programowa a uczniowie z wadami słuchu; mocne i słabe strony uczniów niesłyszących.
 6. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci niesłyszących.
 7. Formy pracy i możliwości pomocy w warunkach nauczania integracyjnego.
 8. Zasady pracy w klasie, w której uczą się dzieci z wadą słuchu.

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

 • Szkolenie organizuje podmiot/osoba zapraszająca prowadzących. Organizatorami mogą być placówki przedszkolne, szkolne, gabinety terapeutyczne itp.
 • Po stronie organizatora pozostaje rekrutacja, informacja i rozliczenia z uczestnikami, poczęstunek, zapewnienie sali, rzutnika oraz innych potrzebnych sprzętów.
 • Fundacja FONIA deleguje osoby prowadzące, wystawia zbiorczą FV za przeprowadzenie szkolenia (dla organizatora), zapewnia certyfikaty i materiały szkoleniowe.
 • UWAGA! Kontakty dotyczące konkretnego szkolenia podane są pod ofertą. Prosimy korzystać z nich umawiając szczegóły zaproszenia - cenę, ostateczną liczbę godzin, termin.
 • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl – odpowiemy na zapytania i przekażemy kontakty do prowadzących.
 • Opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto Fundacji Fonia: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091 w ciągu 14 dni po szkoleniu.
 • UWAGA! Dane do FV należy przesłać na adres fundacjafonia@fundacjafonia.pl
 • Bardzo prosimy o dokładne i precyzyjne uzgodnienia z osobami prowadzącymi. Prosimy o korespondencję mailową na podane adresy z zachowaniem ciągłości odpowiedzi. Pozwoli to na zachowanie porządku organizacyjnego.

STAWIAMY NA DOBRE PRAKTYKI.

Zapraszamy do kontaktu


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00390699