Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSONI

PSONI

Świat Opowiadany

PZG

PTL

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA


Dziecko z zaburzeniami słuchu w przedszkolu
Problematyka szkolenia związana z trudnościami dziecka w wieku przedszkolnym z różnymi zaburzeniami słuchu oraz sposobami ich rozwiązania lub zminimalizowania. Szkolenie ma charakter praktyczny. Może zostać dostosowane do indywidualnych przypadków dzieci.
Prowadzący:Urszula Milejszo: psycholog kliniczny, specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, realizator programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, współautorka poradnika dla rodziców niesłyszących
Barbara Bednarska: doświadczony surdologopeda, neurologopeda, wykładowca akademicki, współautorka poradników dla rodziców i wychowawców dzieci z wadą słuchu
Czas trwania szkolenia:5h dydaktycznych
Ilość uczestników:do 20 osób
Kontakt: Barbara Bednarska
e-mail: barbara.bednarska@fundacjafonia.pl
tel. 508 204 259
Urszula Miłejszo
e-mail: ula.milejszo@fundacjafonia.pl
tel. 509 687 243

Informacja o szkoleniu

Dziecko z zaburzeniami słuchu w przedszkolu

Szkolenie skierowane do osób, które pracują z dziećmi w wieku przedszkolnym: nauczycieli wczesnej edukacji, pedagogów, psychologów, logopedów oraz studentów studiów logopedycznych i pedagogicznych. Celem szkolenia jest ukazanie problemów dziecka w wieku przedszkolnym z różnymi zaburzeniami słuchu oraz sposobów ich rozwiązania lub zminimalizowania. Szkolenie ma charakter praktyczny, oparte jest na wieloletnim doświadczeniu zawodowym prowadzących.

Czas trwania: 5h dydaktycznych

Ilość uczestników: do 20 osób

Kontakt:


Prowadzący:


Program szkolenia:

 1. Czy każde dziecko z wadą słuchu słyszy tak samo źle? Diagnoza audiologiczna: badania diagnostyczne. Rodzaje wady słuchu. Omówienie przykładowych wyników badań.
 2. W jaki sposób medycyna i technika ułatwia funkcjonowanie słuchowe dziecku z zaburzeniami słuchu? Aparaty słuchowe, implanty ślimakowe, systemy wspomagające słyszenie - jak wyglądają, jak działają, jak je obsługiwać?
 3. Jak funkcjonuje dziecko z wadą słuchu w grupie? Możliwości i ograniczenia słuchowe dziecka z wadą słuchu.
 4. Czy dziecko z wadą słuchu mnie rozumie? Jak komunikować się z dzieckiem z zaburzeniami słuchu? Rozwój mowy u dzieci z wadą słuchu - czynniki determinujące rozwój mowy.
 5. Co daje nauczycielowi dobrze przeprowadzona diagnoza psychologiczna dziecka z wadą słuchu? Jakie sfery rozwojowe dziecka badane są podczas diagnozy psychologicznej?
 6. Czy dziecko z zaburzeniami słuchu inaczej odbiera świat? W jaki sposób wada słuchu wpływa na procesy poznawcze – percepcja wzrokowa, słuchowa, dotykowa, myślenie? Przykłady zabaw rozwijających zmysły
 7. Jak wygląda rozwój społeczno-emocjonalny dziecka z wadą słuchu? W jaki sposób odczytywać emocje dzieci, jak dzieci radzą sobie z emocjami?
 8. Jaka jest rola rodziny? Zależność między postawami rodzicielskimi, a funkcjonowaniem dziecka ? Współpraca przedszkola z rodzicami.
 9. Jak przekazywać rodzicowi informacje o niepokojących zachowaniach dziecka? Współpraca przedszkola z rodzicami. Wskazówki dotyczące trudnych rozmów z rodzicami.
 10. Gdzie nauczyciel wychowania przedszkolnego może uzyskać wsparcie? Współpraca z placówkami, które sprawują opiekę nad dziećmi z zaburzeniami słuchu.

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

 • Szkolenie organizuje podmiot/osoba zapraszająca prowadzących. Organizatorami mogą być placówki przedszkolne, szkolne, gabinety terapeutyczne itp.
 • Po stronie organizatora pozostaje rekrutacja, informacja i rozliczenia z uczestnikami, poczęstunek, zapewnienie sali, rzutnika oraz innych potrzebnych sprzętów.
 • Fundacja FONIA deleguje osoby prowadzące, wystawia zbiorczą FV za przeprowadzenie szkolenia (dla organizatora), zapewnia certyfikaty i materiały szkoleniowe.
 • UWAGA! Kontakty dotyczące konkretnego szkolenia podane są pod ofertą. Prosimy korzystać z nich umawiając szczegóły zaproszenia - cenę, ostateczną liczbę godzin, termin.
 • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl – odpowiemy na zapytania i przekażemy kontakty do prowadzących.
 • Opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto Fundacji Fonia: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091 w ciągu 14 dni po szkoleniu.
 • UWAGA! Dane do FV należy przesłać na adres fundacjafonia@fundacjafonia.pl
 • Bardzo prosimy o dokładne i precyzyjne uzgodnienia z osobami prowadzącymi. Prosimy o korespondencję mailową na podane adresy z zachowaniem ciągłości odpowiedzi. Pozwoli to na zachowanie porządku organizacyjnego.

STAWIAMY NA DOBRE PRAKTYKI.

Zapraszamy do kontaktu


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00390715