Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSONI

PSONI

Świat Opowiadany

PZG

PTL

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA


Opóźniony rozwój mowy - Wielopłaszczyznowe podejście do terapii dziecka
Szkolenie praktyczne, dotyczy wielu czynników, które wpływają na powodzenie terapii dziecka z opóźnionym rozwojem mowy. Konkretne propozycje zabaw i ćwiczeń stymulujących rozwój mowy dziecka, pokaz pomocy i filmów z terapii.
Prowadzący:Joanna Bieńkowska - surdologopeda, logopeda wczesnej interwencji, pedagog
Agata Potrykus - surdologopeda, logopeda wczesnej interwencji, pedagog, terapeuta ręki I i II stopnia, instruktor masażu Shantala
Czas trwania:6-8 godzin dydaktycznych
Ilość uczestników:maksymalnie 30 uczestników
Kontakt: Joanna Bieńkowska
e-mail: joanna.bienkowska@fundacjafonia.pl
tel. 609-313-141
Agata Potrykus
e-mail: agata.potrykus@fundacjafonia.pl
tel. 508-931-027

Informacja o szkoleniu

Opóźniony rozwój mowy - wielopłaszczyznowe podejście do terapii dziecka

Czas trwania: 6-8 godzin dydaktycznych

Odbiorcy: logopedzi, studenci logopedii, pedagodzy oraz wszystkie osoby, które w swojej pracy spotykają się z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy (o.r.m.)

Ilość uczestników: maksymalnie 30 uczestników

Kontakt:


Informacje o szkoleniu:
Szkolenie ma charakter praktyczny. Ma na celu przedstawienie wielu czynników, które wpływają na powodzenie terapii dziecka z opóźnionym rozwojem mowy. Podczas szkolenia przedstawiane zostaną konkretne propozycje zabaw i ćwiczeń stymulujących rozwój mowy dziecka. Zostaną one poparte filmami z terapii oraz pokazaniem konkretnych pomocy wykorzystywanych podczas codziennych zajęć terapeutycznych.

PLAN SZKOLENIA:

 1. Rozwój mowy dziecka w normie i w patologii.
 2. Przegląd narzędzi diagnostycznych.
 3. Propozycja postępowania terapeutycznego z uwzględnieniem każdego z modułów:
  • ELEMENTY WCZESNEJ INTERWENCJI (Prawidłowe karmienie i jego wpływ na rozwój mowy, wpływ rozwoju psychoruchowego w pierwszym roku życia na rozwój mowy dziecka);
  • STYMULACJA JĘZYKOWA (Stymulacja rozwoju językowego na poszczególnych etapach rozwoju mowy dziecka);
  • MOTORYKA MAŁA I DUŻA (Wpływ motoryki małej i dużej na rozwój mowy ćwiczenia ruchowe, słuchowo-ruchowe, elementy terapii ręki);
  • PERCEPCJA SŁUCHOWA (Rozwój percepcji słuchowej i propozycje zabaw na poszczególnych etapach rozwoju mowy dziecka);
  • PERCEPCJA WZROKOWA (Koordynacja oko-ręka, ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej);
  • SENSORYKA (Rola zmysłu dotyku, propozycje ćwiczeń i zabaw sensorycznych).

W każdym module zostaną Państwu przedstawione normy oraz przypadki dzieci z nieprawidłowościami i zaburzeniami w wyżej wymienionych sferach. W czasie szkolenia dowiedzą się Państwo również jak radzić sobie z konkretnymi problemami rozwojowymi oraz jak łączyć różne metody pracy podczas terapii dziecka z ORM. Przedstawimy Państwu konkretne propozycje zabaw dostosowane do wieku i funkcjonowania dziecka.
Serdecznie zapraszamy!

Prowadzący:


ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

 • Szkolenie organizuje podmiot/osoba zapraszająca prowadzących. Organizatorami mogą być placówki przedszkolne, szkolne, gabinety terapeutyczne itp.
 • Po stronie organizatora pozostaje rekrutacja, informacja i rozliczenia z uczestnikami, poczęstunek, zapewnienie sali, rzutnika oraz innych potrzebnych sprzętów.
 • Fundacja FONIA deleguje osoby prowadzące, wystawia zbiorczą FV za przeprowadzenie szkolenia (dla organizatora), zapewnia certyfikaty i materiały szkoleniowe.
 • UWAGA! Kontakty dotyczące konkretnego szkolenia podane są pod ofertą. Prosimy korzystać z nich umawiając szczegóły zaproszenia - cenę, ostateczną liczbę godzin, termin.
 • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl – odpowiemy na zapytania i przekażemy kontakty do prowadzących.
 • Opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto Fundacji Fonia: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091 w ciągu 14 dni po szkoleniu.
 • UWAGA! Dane do FV należy przesłać na adres fundacjafonia@fundacjafonia.pl
 • Bardzo prosimy o dokładne i precyzyjne uzgodnienia z osobami prowadzącymi. Prosimy o korespondencję mailową na podane adresy z zachowaniem ciągłości odpowiedzi. Pozwoli to na zachowanie porządku organizacyjnego.

STAWIAMY NA DOBRE PRAKTYKI.

Zapraszamy do kontaktu


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00390705