Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSONI

PSONI

Świat Opowiadany

PZG

PTL

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA


Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu
Szkolenie praktyczne, prezentacje zdjęć, nagrań, konkretnych ćwiczeń i sytuacji terapeutycznych, propozycje pomocy, gier oraz źródeł inspiracji.
Prowadzący: Anna Łomińska-Mołdawa - surdologopeda, logopeda wczesnej interwencji, pedagog
Agata Potrykus - surdologopeda, logopeda wczesnej interwencji, pedagog, terapeuta ręki I i II stopnia, instruktor masażu Shantala
Czas trwania:6-8 godzin dydaktycznych
Ilość uczestników:maksymalnie 30 osób
Kontakt: Anna Łomińska-Mołdawa
e-mail: anna.moldawa@fundacjafonia.pl
tel. 795-676-875
Agata Potrykus
e-mail: agata.potrykus@fundacjafonia.pl
tel. 508-931-027

Informacja o szkoleniu

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu

Prowadzący:


Czas trwania: 6-8 godzin dydaktycznych

Odbiorcy: nauczyciele i opiekunowie przedszkolni, logopedzi, studenci

Ilość uczestników: maksymalnie 30 uczestników

Kontakt:


PLAN SZKOLENIA

 1. Profilaktyka oraz obserwacja– znaczenie i rola.
 2. Normy rozwojowe.
 3. Przedstawienie najczęstszych problemów rozwojowych/logopedycznych (m.in. ORM - opóźniony rozwój mowy, niedosłuch przewodzeniowy lub pogorszenie warunków słuchowych oraz wyrazistości mowy - częste katary, infekcje, przerost migdałów itp.)
 4. Funkcje prymarne (połykanie, oddychanie, jedzenie) - problemy (m.in.motoryczne, sensoryczne, neofobie żywieniowe) oraz postępowanie profilaktyczno-terapeutyczne.
 5. Sensoryka - jej wpływ na mowę i funkcjonowanie - co obserwować? jak działać?
 6. Wpływ motoryki dużej oraz małej na mowę.
 7. Propozycje działań, ćwiczeń i zabaw pośrednio (m. mała, m. duża, funkcje słuchowe, funkcje wzrokowe) i bezpośrednio stymulujących mowę.

Szkolenie ma charakter praktyczny, podczas spotkania prezentowane są zdjęcia oraz nagrania konkretnych ćwiczeń i sytuacji terapeutycznych. Przekazywane są również propozycje pomocy, gier oraz źródeł inspiracji (strony internetowe, książki, artykuły).

Anna Łomińska-Mołdawa
Na co dzień współpracuje z przedszkolami oraz przyjmuje pacjentów w ramach indywidualnej praktyki logopedycznej. Prowadzi również zajęcia ze studentami w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej oraz Ateneum - Szkole Wyższej, a także szkolenia i rady szkoleniowe w przedszkolach. Wspólpracuje z Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku.
Interesuje się głównie surdologopedią, opóźnieniami w rozwoju mowy oraz mową dorosłych skierowaną do niemowląt (CDS). W codziennej pracy spotyka dzieci z różnorodnymi trudnościami i stara się podążać za potrzebami każdego z nich. Wymaga to słuchania swojego pacjenta oraz łączenia różnych metod pracy (m. in. Metoda Werbo- Tonalna, komunikacja alternatywna - AAC, Metoda Behawioralna, Metoda 18 struktur wyrazowych, Świat Opowiadany).

Agata Potrykus
Na co dzień pracuje w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu przy PZG w Gdańsku oraz w jednym z gdańskich przedszkoli. Prowadzi szkolenia, a także zajęcia ze studentami we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Szkołą Wyższą - Ateneum. Ceni interdyscyplinarność logopedii jako nauki, stąd stara się rozszerzać kwalifikacje o różne dziedziny, Terapeuta Ręki I i II stopnia, Instruktor Masażu Shantala Special Care, specjalizacja z biomasażu. Jest zwolenniczką wykorzystywania wielu metod, dobranych indywidualnie do potrzeb dziecka, jednak wiodącą metodą, którą wykorzystuje w pracy jest metoda dialogu i narracji Świat Opowiadany.
Czołowe miejsca w zawodowych zainteresowaniach zajmują - opóźniony rozwój mowy, wczesna interwencja, surdologopedia (w tym CAPD - centralne zaburzenia przetrwania słuchowego) oraz język migowy.

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

 • Szkolenie organizuje podmiot/osoba zapraszająca prowadzących. Organizatorami mogą być placówki przedszkolne, szkolne, gabinety terapeutyczne itp.
 • Po stronie organizatora pozostaje rekrutacja, informacja i rozliczenia z uczestnikami, poczęstunek, zapewnienie sali, rzutnika oraz innych potrzebnych sprzętów.
 • Fundacja FONIA deleguje osoby prowadzące, wystawia zbiorczą FV za przeprowadzenie szkolenia (dla organizatora), zapewnia certyfikaty i materiały szkoleniowe.
 • UWAGA! Kontakty dotyczące konkretnego szkolenia podane są pod ofertą. Prosimy korzystać z nich umawiając szczegóły zaproszenia - cenę, ostateczną liczbę godzin, termin.
 • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl – odpowiemy na zapytania i przekażemy kontakty do prowadzących.
 • Opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto Fundacji Fonia: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091 w ciągu 14 dni po szkoleniu.
 • UWAGA! Dane do FV należy przesłać na adres fundacjafonia@fundacjafonia.pl
 • Bardzo prosimy o dokładne i precyzyjne uzgodnienia z osobami prowadzącymi. Prosimy o korespondencję mailową na podane adresy z zachowaniem ciągłości odpowiedzi. Pozwoli to na zachowanie porządku organizacyjnego.

STAWIAMY NA DOBRE PRAKTYKI.

Zapraszamy do kontaktu


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00390707