Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSONI

PSONI

Świat Opowiadany

PZG

PTL

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA


Kiedy przedszkolak jeszcze nie mówi?
Problemy diagnostyczne, strategie komunikowania się z dzieckiem i rodzicami, wspieranie rozwoju mowy w oparciu o wychowanie językowe,
Prowadzący: Dorota Szubstarska - doświadczony surdologopeda, wykładowca akademicki, kierownik Specjalistycznego Ośrodka PZG w Gdańsku, autorka metody dialogu i narracji (DiN) oraz pomocy dydaktycznych wydanych we współpracy z wyd. Harmonia
Barbara Bednarska - doświadczony logopeda ze specjalnościami w dziedzinie surdologopedii, neurologopedii oraz wczesnej interwencji logopedycznej, wykładowca akademicki, współautorka metody dialogu i narracji (DiN)
Czas trwania szkolenia:Liczba godzin dydaktycznych 5h
Kontakt: Dorota Szubstarska
e-mail: dorota.szubstarska@fundacjafonia.pl
tel. 516-178-134
Barbara Bednarska
e-mail: barbara.bednarska@fundacjafonia.pl
tel. 508-204-259

Informacja o szkoleniu

Kiedy przedszkolak jeszcze nie mówi

Problemy diagnostyczne, strategie komunikowania się z dzieckiem i rodzicami, wspieranie rozwoju mowy w oparciu o wychowanie językowe

Prowadzący:


Odbiorcy: nauczyciele wychowania przedszkolnego, terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych

Kontakt:


Szkolenie dotyczy problemów dziecka przedszkolnego, którego mowa nie rozwija się prawidłowo. Niezależnie od postawionej diagnozy takie deficyty sprawiają trudności w codziennym funkcjonowaniu dziecka w grupie przedszkolnej. Wymagają podobnych strategii postępowania nauczyciela, przełamywania bariery językowej oraz współpracy z rodzicami.

Program szkolenia:

 1. Rozwój mowy dziecka – aspekty praktyczne norm rozwojowych.
 2. Opóźniony rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym- swoisty i nieswoisty opóźniony rozwój mowy (przyczyny, uwarunkowania diagnostyczne, sposób postępowania).
 3. Postawy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolu wobec dziecka z opóźnionym rozwojem mowy (strategie postępowania, sposoby konstruktywnego nawiązywania kontaktu w duchu metody Hanena).
 4. Tworzenie sprzyjającego środowiska językowego z uwzględnieniem potrzeb poznawczych dziecka (Świat opowiadany, Słowa w akcji - prezentacja autorskich pomocy dydaktycznych i podstawowych założeń metodycznych) - część warsztatowa z pokazem filmów.
 5. Rola Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) - zajęcia indywidualne i grupowe - wymagania i warunki konieczne dla dziecka z opóźnionym rozwojem mowy.
 6. Współpraca ze specjalistami i placówkami specjalistycznymi - oczekiwania i realia, możliwości kontaktu, rola różnych placówek (na przykładach), znaczenie kontaktu z rodzicami.

O prowadzących szkolenie

Obie prowadzące od 1990 r. związane zawodowo ze Specjalistycznym Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku przy ul. Głogowskiej; prowadzą wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne ze studentami kierunków pedagogicznych oraz studiów logopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim oraz innych trójmiejskich uczelniach wyższych, członkinie Zarządu Pomorskiego Oddziału PTL, prowadzą szkolenia i warsztaty, dzielą doświadczeniem na ogólnopolskich konferencjach i spotkaniach. Autorki publikacji związanych z tematyką zawodową.

mgr Dorota Szubstarska - doświadczony surdologopeda, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (filolog z wykształcenia i zamiłowania), od 2003 r. kieruje gdańskim Ośrodkiem PZG, twórczyni metody narracji i dialogu, autorka serii pomocy dydaktycznych Świat Opowiadany oraz Słowa w akcji (wyd. Harmonia)

mgr Barbara Bednarska - doświadczony logopeda ze specjalnościami: surdologopedia, neurologopedia, wczesna interwencja logopedyczna; absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, współtwórczyni metody narracji i dialogu; współautorka poradników dla rodziców dzieci z wadą słuchu (dostępnych na stronie www.osrodekpzg.pl) pasjonuje się szeroko rozumianą komunikacją oraz językiem migowym, który zna i stosuje w środowisku osób Głuchych.

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

 • Szkolenie organizuje podmiot/osoba zapraszająca prowadzących. Organizatorami mogą być placówki przedszkolne, szkolne, gabinety terapeutyczne itp.
 • Po stronie organizatora pozostaje rekrutacja, informacja i rozliczenia z uczestnikami, poczęstunek, zapewnienie sali, rzutnika oraz innych potrzebnych sprzętów.
 • Fundacja FONIA deleguje osoby prowadzące, wystawia zbiorczą FV za przeprowadzenie szkolenia (dla organizatora), zapewnia certyfikaty i materiały szkoleniowe.
 • UWAGA! Kontakty dotyczące konkretnego szkolenia podane są pod ofertą. Prosimy korzystać z nich umawiając szczegóły zaproszenia - cenę, ostateczną liczbę godzin, termin.
 • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl – odpowiemy na zapytania i przekażemy kontakty do prowadzących.
 • Opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto Fundacji Fonia: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091 w ciągu 14 dni po szkoleniu.
 • UWAGA! Dane do FV należy przesłać na adres fundacjafonia@fundacjafonia.pl
 • Bardzo prosimy o dokładne i precyzyjne uzgodnienia z osobami prowadzącymi. Prosimy o korespondencję mailową na podane adresy z zachowaniem ciągłości odpowiedzi. Pozwoli to na zachowanie porządku organizacyjnego.

STAWIAMY NA DOBRE PRAKTYKI.

Zapraszamy do kontaktu


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00390719