Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSONI

PSONI

Świat Opowiadany

PZG

PTL

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA


Programowanie języka w oparciu o naturalne wychowanie językowe
Tworzenie zajęć z zastosowaniem metody narracji i dialogu (DiN)w terapii oraz profilaktyce logopedycznej
Prowadzący:Dorota Szubstarska - doświadczony surdologopeda, wykładowca akademicki, kierownik Specjalistycznego Ośrodka PZG w Gdańsku, autorka metody dialogu i narracji (DiN) oraz pomocy dydaktycznych wydanych we współpracy z wyd. Harmonia
Barbara Bednarska - filolog, doświadczony logopeda ze specjalnościami w dziedzinie surdologopedii, neurologopedii oraz wczesnej interwencji logopedycznej, wykładowca akademicki, autorka metody dialogu i narracji (DiN)
Czas trwania szkolenia:Liczba godzin dydaktycznych: 6h
Ilość uczestników:maksymalnie 25 osób
Kontakt: Dorota Szubstarska
e-mail: dorota.szubstarska@fundacjafonia.pl
tel. 516-178-134
Barbara Bednarska
e-mail: barbara.bednarska@fundacjafonia.pl
tel. 508-204-259

Informacja o szkoleniu

Programowanie języka w oparciu o naturalne wychowanie językowe

Zastosowanie metody narracji i dialogu w terapii i profilaktyce logopedycznej

Prowadzący:


Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Odbiorcy: logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego

Liczba uczestników: max. 25 osób

Kontakt:


Szkolenie oparte o materiały sygnowane znakiem Świat opowiadany - wydane przez Wydawnictwo HARMONIA. Materiały stanowią spójny program wychowania językowego zawierający bogaty materiał poznawczy i językowy. Pozwala on na programowanie językowe w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy (dzieci z o.r.m., afazją, SLI, wadą słuchu, niepełnosprawnością intelektualną). Przydatny również w profilaktyce i wspomaganiu rozwoju mowy dzieci z prawidłowym rozwojem.

Program szkolenia:

 1. Część teoretyczna:
  1. Pojęcie wychowania językowego
  2. Naturalne mechanizmy akwizycji języka macierzyńskiego
  3. Znaczenie zabawy i uczestnictwa w codziennym życiu - terapeutyczne inspiracje.
 2. Część praktyczna:
  1. Prezentacja metody narracji i dialogu oraz pomocy dydaktycznych sygnowanych znakiem Świata Opowiadanego
  2. Uproszczona narracja - zasady doboru treściowego opowieści.
  3. Wykorzystanie działań ze słowami i planszami - kreowanie sytuacji i czynności.
  4. Konstruowanie ćwiczeń tematycznych - warsztaty.
  5. Analiza językowa - minimalizacja i poszerzanie zasobów leksykalno-składniowych w zależności od potrzeb dziecka i celów dydaktycznych

Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikaty uczestnictwa.

O prowadzących szkolenie

Obie prowadzące od 1990 r. związane zawodowo ze Specjalistycznym Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku przy ul. Głogowskiej; prowadzą wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne ze studentami kierunków pedagogicznych oraz studiów logopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim oraz innych trójmiejskich uczelniach wyższych, członkinie Zarządu Pomorskiego Oddziału PTL, prowadzą szkolenia i warsztaty, dzielą doświadczeniem na ogólnopolskich konferencjach i spotkaniach. Autorki publikacji związanych z tematyką zawodową.

mgr Dorota Szubstarska - absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (filolog z wykształcenia i zamiłowania), doświadczony surdologopeda, od 2003 r. kieruje gdańskim Ośrodkiem PZG, twórczyni metody narracji i dialogu, autorka serii pomocy dydaktycznych Świat Opowiadany oraz Słowa w akcji (wyd. Harmonia)

mgr Barbara Bednarska - absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, doświadczony logopeda ze specjalnościami: surdologopedia, neurologopedia, wczesna interwencja logopedyczna; współtwórczyni metody narracji i dialogu; współautorka poradników dla rodziców dzieci z wadą słuchu (dostępnych na stronie www.osrodekpzg.pl) pasjonuje się szeroko rozumianą komunikacją oraz językiem migowym, który zna i stosuje w środowisku osób Głuchych

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

 • Szkolenie organizuje podmiot/osoba zapraszająca prowadzących. Organizatorami mogą być placówki przedszkolne, szkolne, gabinety terapeutyczne itp.
 • Po stronie organizatora pozostaje rekrutacja, informacja i rozliczenia z uczestnikami, poczęstunek, zapewnienie sali, rzutnika oraz innych potrzebnych sprzętów.
 • Fundacja FONIA deleguje osoby prowadzące, wystawia zbiorczą FV za przeprowadzenie szkolenia (dla organizatora), zapewnia certyfikaty i materiały szkoleniowe.
 • UWAGA! Kontakty dotyczące konkretnego szkolenia podane są pod ofertą. Prosimy korzystać z nich umawiając szczegóły zaproszenia - cenę, ostateczną liczbę godzin, termin.
 • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl – odpowiemy na zapytania i przekażemy kontakty do prowadzących.
 • Opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto Fundacji Fonia: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091 w ciągu 14 dni po szkoleniu.
 • UWAGA! Dane do FV należy przesłać na adres fundacjafonia@fundacjafonia.pl
 • Bardzo prosimy o dokładne i precyzyjne uzgodnienia z osobami prowadzącymi. Prosimy o korespondencję mailową na podane adresy z zachowaniem ciągłości odpowiedzi. Pozwoli to na zachowanie porządku organizacyjnego.

STAWIAMY NA DOBRE PRAKTYKI.

Zapraszamy do kontaktu


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00390710